Utökning av maskinparken

Utökning av maskinparken med 2st TNL-26 samt 1st TNK-32.

Full service innan drift för en stabil produktion.