• Nätverk

  imageMed ett väl inarbetat nätverk ombesörjer vi även tjänster såsom:
  Ytbehandling, målning,
  värmebehandling, slipning,
  svetsning m.m.

  Vår ambition är att kunna leverera en så komplett produkt som möjligt.
 • Vision

  imageVi skall sträva efter att ligga i framkant
  när det gäller ny teknik, arbetsmiljö
  och yttre miljöpåverkan.

  Bygga långsiktiga relationer
  med våra kunder.
  Vi skall bli bättre/ännu bättre när
  det gäller svarvning.
 • Resurser

  image 17 st CNC-svarvar
  20 st kurvstyrda automatsvarvar
  Efterbearbetning: Gradning, tvättning, trumling, blästring
  Montering
  Kontroll: Tempererat mätrum, koordinatmätmaskin, profilmätmaskin

Välkommen

Karlskoga Automatsvarvning AB är en kvalificerad underleverantör av maskinbearbetade komponenter med höga krav på kvalitet och leveranssäkerhet. Våra kunder återfinns inom tillverkningsindustrin, främst inom Norden.
Vi investerar kontinuerligt för att följa den tekniska utvecklingen inom maskinutrustning och vi håller en hög 
kompetensnivå på personalen genom intern och extern utbildning. Företaget är certifierat enligt 
kvalitetssäkringssystmet ISO 9001 och miljöledningssystemet ISO 14001.

Karlskoga Automatsvarvning AB
 
Karlskoga Automatsvarvning AB