Kvalitetsansvarig

Karlskoga Automatsvarvning är en kontraktstillverkare med kunder främst inom försvarsindustrin och gruvindustrin. Vi producerar i en mycket modern maskinpark och investerar kontinuerligt i ny produktionsutrustning för att hänga med i den snabba teknikutvecklingen. Verksamheten är förlagd i Karlskoga.

Arbetsuppgifter
Du blir en nyckelperson i arbetet med att vidareutveckla kvalitets- och miljöarbetet. Arbetet innebär både strategiska och operativa uppgifter. Tjänsten ställer höga krav på att identifiera nödvändiga åtgärder för att kvalitetssäkra vår produktion mot våra kunder. Du kommer att ingå i företagets ledningsgrupp.

Ditt uppdrag är att genom ständiga förbättringar av processer och rutiner tillse att våra kunders krav och önskemål tillgodoses samt att kostnader för bristande kvalitet och miljö minimeras. Du representerar företaget utåt mot kunderna, vilket ställer krav på god kommunikativ förmåga och en stark integritet.

 • Ansvara för ledningssystemet
 • Analysera avvikelser och initiera förebyggande och korrigerande åtgärder.
 • Informera ledningen om lagar och andra krav.
 • Mäta och följa upp företagets kvalitets- och miljömål.
 • Rapportera kvalitets- och miljöstatus till företagsledningen.
 • Kvalitetssäkra leverantörer.
 • Kvalitetsberedning av nya och ändrade artiklar.
 • Vara företagets representant i kvalitets- och miljöfrågor.
 • Initiera och genomföra ständiga förbättringar av processer och rutiner. (kvalitetssäkra)
 • Vara ansvarig för revisioner inom kvalité och miljö

Din bakgrund
Du ska helst ha genomgått teknisk utbildning samt ha erfarenhet av att jobba med kvalitet och miljö inom tillverkningsindustrin. Det är en merit om du har varit delaktig i att utveckla processer, rutiner och standards och sedan implementerat det i organisationen. Mättekniska kunskaper är meriterande.

Personliga egenskaper
Du bör vara ansvarstagande, självgående, serviceinriktad och arbeta systematisk. God samarbetsförmåga och flexibilitet är egenskaper vi värdesätter hos dig.

Anställningsform/omfattning/tjänstgöringsort
Tjänsteman /Tillsvidare/Dagtid/Karlskoga

Tillträdesdag
Vi går löpande igenom alla ansökningar och om du är en av de kandidater som bäst matchar tjänstens kravprofil kontaktar vi dig.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen

Vi erbjuder följande förmåner

 • Företagshälsovård
 • Sjukvårdsförsäkring
 • Utbildningar
 • Friskvårdsbidrag
 • Resultatbonus

Ansökan jobb@autosvarv.com
Frågor om tjänsten skickas till vår platschef: tommy@autosvarv.com